Chinese Version ???aac¥?
English Version
Font Size
Facebook
Youtube
LOGO: Hong Kong Sports Association for the Physically Disabled
 
Chinese Version ???aac¥?
English Version
Font Size
Facebook
Youtube

17-6-2022

港隊出發集訓及參加殘疾人射箭世界排名賽及歐洲盃 (第一站) 2022

 
港隊出發參加殘疾人射箭世界排名賽及歐洲盃 (第一站) 2022

射箭隊於6月15日出發前往阿聯酋杜拜,先進行為期兩星期的集訓,其後將前往捷克梅圖耶河畔新城出戰殘疾人射箭世界排名賽及歐洲盃 (第一站) 2022,賽事將於5日展開。
 
(後排左起) 教練李浩森、運動員袁永昌
(前排左起) 運動員周志源、方家強
 
 

返回頁頂